تک ماکارون

ارکان جهت ساز شرکت تک ماکارون
ارکا ن جهت ساز چشم انداز همیشه در اوج خواهیم بود ا ...... الگوی برتر کیفیت در میان صنایع غذایی کشور با تکیه بر اصول سرآمدی، الزامات خاص صنایع غذایی و در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریان و ...... ورود به بازارهای جهانی فراتر از بازارهای آسیایی و آفریقایی ج ...... جایگاه رهبری بازار داخلی با تمرکز ویژه بر اصول تغذیه و سلامت ارزش‏های اخلاقی üرعایت اصول اخلاق حرفه ای کسب وکار در رقابت üوجدان کار

دستور غذایی

لازانیا با ژامبون گوشت
ورقه های ژامبون را در کمی روغن تفت داده و کنار می گذاریم.کف ظرف مناسبی را کمی چرب کرده و لازانیای پخته و آبکشی شده را  ...

نظر خواهی

مهمترین عامل در انتخاب محصولات ماکارونی برای شما کدام است؟