محصولات

توضیحات

اطلاعات محصول

دریافت

رشته آش
500 گرم بسته بندی جعبه ای ترکیبات : آرد گندم، نمک تصفیه شده خوراکی، آب روش استفاده از رشته آش تک ستاره تک ماکارون : محتوی بسته را داخل آش پخته و درحال جوش بریزید و هم بزنید تا رشته ها به یکدیگر نچسبند. بعد از حدود 20-15 دقیقه گاز را خاموش کنید، اجازه دهید آش کمی جا بیفتد. سپس آش را نوش جان فرمائید. (درصورت تمایل به قوام بیشتر آش، هنگام اضافه کردن کشک، دوقاشق غذاخوری آرد را در آب سرد حل کرده و به آش اضافه کنید.)
رشته آشی سلفونی
500 گرم بسته بندی سلفونی ترکیبات : آرد گندم، نمک تصفیه شده خوراکی، آب
روش استفاده از رشته آش تک ماکارون : محتوی بسته را داخل آش پخته و درحال جوش بریزید و هم بزنید تا رشته ها به یکدیگر نچسبند. بعد از حدود 20-15 دقیقه گاز را خاموش کنید، اجازه دهید آش کمی جا بیفتد. سپس آش را نوش جان فرمائید. (درصورت تمایل به قوام بیشتر آش، هنگام اضافه کردن کشک، دوقاشق غذاخوری آرد را در آب سرد حل کرده و به آش اضافه کنید).