محصولات

توضیحات

اطلاعات محصول

دریافت

صبحانه پیکوتک حلقه ای شکلاتی 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.
صبحانه پیکوتک حلقه ای ساده 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.
صبحانه پیکوتک حلقه ای شکری 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.
صبحانه پیکوتک توپی شکلاتی 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.
صبحانه پیکوتک توپی ساده 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.
صبحانه پیکوتک توپی شکری 150 گرمی
جعبه
صبحانه پیکوتک محصولی غنی شده همراه با ویتامین و فیبر است.مقداری از پیکوتک را درون کاسه بریزید و شیر به آن اضافه کنید و از طعم مطلوب آن لذت ببرید. این محصول همراه با بستنی میان وعده ای مغذی بشمار می آید.