محصولات

توضیحات

اطلاعات محصول

دریافت

آرد تک ماکارون
500 گرم
موارد مصرف:انواع کیک و شیرینی، حلوا، خمیر پیتزا و پیراشکی، نان و مصارف دیگر
آرد تک ماکارون
900 گرم
موارد مصرف:انواع کیک و شیرینی، حلوا، خمیر پیتزا و پیراشکی، نان و مصارف دیگر