محصولات

توضیحات

اطلاعات محصول

دریافت

لازانیا
500 گرم
زمان پخت: 8-6 دقیقه
دستور پخت: مقدار 500 گرم لازانیا را به آرامی و تک تک به 3 لیتر آب در حال جوش اضافه نمایید و پس از 8-6 دقیقه با آب سرد آبکش نمایید. ظرف نسوز یا پیرکس را با کره چرب نموده و لایه به لایه با لازانیا مایه مورد نظر پر نمایید و روی آخرین لایه سس سفیدو پنیر پیتزا اضافه نمایید.
لازانیا
300 گرم
زمان پخت: 8-6 دقیقه
دستور پخت: مقدار 300 گرم لازانیا را به آرامی و تک تک به 3 لیتر آب در حال جوش اضافه نمایید و پس از 8-6 دقیقه با آب سرد آبکش نمایید. ظرف نسوز یا پیرکس را با کره چرب نموده و لایه به لایه با لازانیا مایه مورد نظر پر نمایید و روی آخرین لایه سس سفیدو پنیر پیتزا اضافه نمایید.
لازانیا 250 گرم (شیاردار) سریع پخت
جعبه
لازانیا شیاردار سریع پخت، محصولی جدید با خاصیت دو روش پخت. هم می توان این لازانیا را بدون جوشاندن در آب و آبکش نمودن استفاده نمود و هم بصورت آبکش. در دستور پخت اول مایه لازانیا را آماده کرده و لازانیا خشک را داخل ظرف پیرکس به همراه مایه لازانیا بصورت لایه لایه می چینیم و در فر قرار می دهیم. در روش دوم لازانیا را داخل آب ریخته و پس از جوش آمدن آنرا آبکش می کنیم و با مایه مورد نظر در پیرکس می چینیم.
لازانیا 450 گرم (شیاردار) سریع پخت
جعبه
لازانیا شیاردار سریع پخت، محصولی جدید با خاصیت دو روش پخت. هم می توان این لازانیا را بدون جوشاندن در آب و آبکش نمودن استفاده نمود و هم بصورت آبکش. در دستور پخت اول مایه لازانیا را آماده کرده و لازانیا خشک را داخل ظرف پیرکس به همراه مایه لازانیا بصورت لایه لایه می چینیم و در فر قرار می دهیم. در روش دوم لازانیا را داخل آب ریخته و پس از جوش آمدن آنرا آبکش می کنیم و با مایه مورد نظر در پیرکس می چینیم.