نمایشگاه بین المللی کیش-1389
نمایشگاه بین المللی کیش
نمایشگاه جشنواره غذا در ترکیه(استانبول)-1389
نمایشگاه جشنواره غذا در ترکیه(استانبول)
کنفرانس صادرات اوگاندا -1388
کنفرانس صادرات اوگاندا
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران-1388
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران
موسسه خیریه محک-1388
موسسه خیریه محک
موسسه خیریه بهنام دهش پور-1388
موسسه خیریه بهنام دهش پور
جشنواره موادغذایی-1388
جشنواره موادغذایی
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران-1387
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی تهران
جشنواره موادغذایی سیب سلامت-1387
جشنواره موادغذایی سیب سلامت
نمایشگاه بین المللی موادغذایی ریاض-1387
نمایشگاه بین المللی موادغذایی ریاض
دستاوردهای نو در صنایع غذایی(علوم تغذیه)-1387
دستاوردهای نو در صنایع غذایی
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دبی-1387
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دبی
نان-ماشین آلات-1386
نان-ماشین آلات
نمایشگاه موادغذایی بین المللی تهران-1385
نمایشگاه موادغذایی بین المللی تهران
جشنواره کودکان-1384
جشنواره کودکان
شرکت در نمایشگاه موادغذایی بین المللی تهران-1384
شرکت در نمایشگاه موادغذایی بین المللی تهران
جشنواره کودکان-1383
جشنواره کودکان
بهداشت و سلامتی(نمایشگاه بین المللی تهران)-1382
بهداشت و سلامتی(نمایشگاه بین المللی تهران)
بعدی  3  2  1  قبلی
Rss